Karta Elektroniczna

Internetowy system obsługi Karty Elektronicznej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Tartacznej 2, 84-200 Wejherowo jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, którzy złożyli zamówienie na bilet poprzez Internetowy System Obsługi Karty Elektronicznej, którego emitentem jest Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi sprzedaży biletów przez internet, ich kodowania na wskazanej karcie, komunikacji e-mail w zakresie wymiany informacji o statusie zamówienia, wystawieniu faktur w formie elektronicznej oraz obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, wniosków o wydanie Karty Elektronicznej, jej zablokowanie, a także prowadzenia ich ewidencji. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem realizacji usługi.
Klauzula informacyjna spełniająca warunki zawarte w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)