Instrukcja internetowego wniosku o wydanie imiennej Karty Elektronicznej


 1. Wybierz przycisk Wydanie karty
 2. Wypełnij wszystkie wymagane pola we wniosku:
  1. adres e-mail oraz rodzaj karty (normalna, ulgowa, bezpłatna),
  2. dane posiadacza karty (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania),
  3. aktualne zdjęcie posiadacza karty (w formacie .jpg, .png lub .gif o rozmiarze maksymalnie 2MB, zalecane – szerokość 3,5 cm, wysokość 4,5 cm),
  4. sposób odbioru karty (odbiór osobisty w Punkcie Obsługi Klienta MZK Wejherowo, odbiór przez osobę upoważnioną, wysyłka pocztowa),
   1. w przypadku wyboru pola „odbiór przez osobę upoważnioną” należy podać imię i nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej,
   2. w przypadku wyboru pola „wysyłka pocztowa” należy podać dane do wysyłki (imię, nazwisko, adres).
 3. Zaznacz zapoznanie się z oświadczeniem o prawidłowości i przetwarzaniu danych, a następnie kliknij przycisk „Wyślij”.
 4. Zostaniesz przekierowany na bramkę płatności internetowych. Po zaewidencjonowaniu płatności otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku potwierdzenie płatności wraz z numerem wniosku o wydanie karty.
 5. Maksymalny czas oczekiwanie na wydanie karty wynosi 21 dni roboczych. Poinformujemy Cię o zmianie statusu procesu personalizacji karty drogą elektroniczną.
 6. Możesz w każdym momencie zweryfikować proces personalizacji Twojej karty korzystając z funkcji Status karty.