Regulamin składania internetowych wniosków

o wydanie Karty Elektronicznej MZK Wejherowo

§1
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje mają następujące znaczenie:
 1. MZK – Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., ul. Tartaczna 2, 84-200 Wejherowo.
 2. Wniosek – wniosek składany przez Internet na stronie internetowej karta.mzkwejherowo.pl
 3. Wnioskodawca – osoba składająca wniosek.
 4. Operator płatności – Przelewy24
 5. Karta Elektroniczna – plastikowa karta z zatopioną wewnątrz pamięcią elektroniczną, wydawana przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., na którą ładowane mogą być bilety komunikacji miejskiej i środki na Portmonetkę Elektroniczną.
 6. Karta Mieszkańca Wejherowa – plastikowa karta z zatopioną wewnątrz pamięcią elektroniczną, wydawana przez Urząd Miejski w Wejherowie, na którą ładowane mogą być bilety komunikacji miejskiej i środki na Portmonetkę Elektroniczną.
 7. Opłata – kwota pobierana z tytułu wydania karty elektronicznej lub zwrotu kosztu wysyłki karty na wskazany adres. Zwrot opłaty następuje w przypadku złożenia nieuszkodzonej pod względem elektronicznym karty do Punktu Obsługi Klienta MZK Wejherowo.
§2
Zasady składania wniosku o wydanie karty elektronicznej

Wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek powinien:
 1. Wypełnić formularz.
 2. Potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem składania internetowych wniosków o wydanie Karty Elektronicznej MZK Wejherowo oraz zaakceptować jego treść.
 3. Dołączyć fotografię przygotowaną według parametrów: format: .jpg, .png, .gif; zalecane szer. – 3,5 cm, wys. – 4,5 cm, rozdzielczość – 300 dpi; max. wielkość pliku 2 MB.
 4. Dokonać płatności.
§3
Wybór formy płatności

 1. MZK w ramach obsługi wniosku udostępnia Wnioskodawcom następujące kanały płatności poprzez Operatora:
   
  1. przelewy elektroniczne, obejmujące płatności bezgotówkowe w PLN,
 2.  
  1. transakcje przy użyciu kart płatniczych, obejmujące płatności bezgotówkowe w PLN, dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym,
 3.  
  1. transakcje BLIK.
 4.  
 5. Dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty jest potwierdzenie przelewu/płatności.
§4
Zasady odbioru kart

 1. Termin wydania karty do 21 dni roboczych od daty wpłynięcia wnioskuopłaty na konto MZK.
 2. Osobą upoważnioną do odbioru karty imiennej jest osoba wskazana we wniosku lub – w przypadku upoważnienia – osoba wskazana podczas wypełniania wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Upoważnienia nie potrzebują rodzice lub prawni opiekunowie odbierający kartę w imieniu niepełnoletnich dzieci.
 3. Nieodebranie przez pasażera karty imiennej w okresie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o wydanie karty skutkuje: usunięciem danych osobowych z bazy danych MZK Wejherowo, zniszczeniem karty oraz przepadkiem opłaty.
§5
Ochrona danych osobowych

 1. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., ul. Tartaczna 2, 84-200 Wejherowo.
 3. Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa a w szczególności „Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez MZK są dostępne na stronie internetowej www.mzkwejherowo.pl/ochrona.
 5. W odniesieniu do danych osobowych Wnioskodawców, przekazanych przez MZK operatorom płatności, na podstawie indywidualnej decyzji wnioskodawcy, administratorem tych danych – poza MZK – jest także operator płatności, działający na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora, drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: iodo@mzkwejherowo.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres: ul. Tartaczna 2, 84-200 Wejherowo (z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych).