Blokowanie Karty

Tu możesz wypełnić wniosek o zablokowanie Karty Elektronicznej MZK Wejherowo.

E-mail

Wpisz swój adres poczty elektronicznej

Dane posiadacza karty

Bilet okresowy, środki na PE

Wypełnij w przypadku posiadania biletu okresowego lub środków na PE

Bilet okresowy zostanie przepisany przy wydaniu nowej karty Środki na PE zostaną przepisane po 14 dniach licząc od daty zablokowania karty.

Warunkiem przepisania biletów na nową kartę jest identyczny numer PESEL na wniosku o zablokowanie Karty Elektronicznej z ponownym wnioskiem o wydanie nowej Karty Elektronicznej.

Oświadczenie