Polityka Prywatności

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową na domenie mzkwejherowo.pl informuje, że gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Internetowy System Obsługi Karty Elektronicznej. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszych stron internetowych. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Wszystkie połączenia Użytkownika z serwerem na domenie mzkwejherowo.pl, ifc.emlines.com są szyfrowane.

 1. Gromadzenie danych
 2. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również: nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony MZK Wejherowo nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika. 

  Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Internetowy System Obsługi Karty Elektronicznej. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. 

 3. Wykorzystywanie danych
 4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 5. Mechanizm Cookies na stronach internetowych Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo
 6. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na stronach MZK WEJHEROWO nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 7. Odnośniki do innych stron
 8. Strony internetowe MZK Wejherowo zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie domen mzkwejherowo.pl, wniosek.mzkwejherowo.pl, ifc.emlines.com.
 9. Internetowy System Obsługi Karty Elektronicznej
 10. Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób lub podmiotów, korzystających z udostępnionej usługi wysyłania faktur elektronicznych oraz osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. 

  W odniesieniu do osób, które skorzystały z usługi wysłania wniosku o wydanie karty elektronicznej drogą elektroniczną, odnotowywane są: Imię, Nazwisko, Pesel, adres zamieszkania, zdjęcie, które są niezbędne do wydania karty elektronicznej. Dane są ewidencjonowane w zbiorze danych "Karta Elektroniczna". Ponadto odnotowany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej o przyjęciu wniosku. Umożliwia on również indywidualny dostęp do usługi informacyjnej "Status wniosku", który dla administratora oraz składającego wniosek pokazuje status wniosku na dany moment. Dodatkowo dla administratora uprawnionego do przetwarzania danych w tym zakresie w Internetowym Systemie Obsługi Karty Elektronicznej zabezpieczony hasłem dostępu, natomiast osoba składająca wniosek musi znać numer PESEL wpisany do wniosku o wydanie karty. 

  W odniesieniu do osób lub podmiotów, które skorzystały z usługi złożenia reklamacji drogą elektroniczną, odnotowywane są: temat zgłoszenia, wydawcę karty, numer karty, miejsce zakupu biletu imię i nazwisko, adres email, które są niezbędne do prawidłowej usługi posprzedażnej. Po zakończeniu usługi dane są usuwane. 

  W odniesieniu do osób lub podmiotów, które skorzystały z usługi sprawdzenia stanu karty, odnotowywane są: numer karty. Po zakończeniu ważności dane są automatycznie usuwane. 

  W odniesieniu do osób lub podmiotów, które skorzystały z usługi zablokowania karty, odnotowywane są W odniesieniu do osób, które skorzystały z usługi wysłania wniosku o wydanie karty elektronicznej drogą elektroniczną, odnotowywane są: Imię, Nazwisko, Pesel, adres zamieszkania, zdjęcie, które są niezbędne do zweryfikowania i zablokowania karty elektronicznej. Dane są ewidencjonowane w zbiorze danych "Karta Elektroniczna" . Ponadto odnotowany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej o przyjęciu wniosku. Umożliwia on również indywidualny dostęp do usługi informacyjnej "Status wniosku", który dla administratora oraz składającego wniosek pokazuje status wniosku na dany moment. 

  W odniesieniu do osób lub podmiotów, które skorzystały z usługi zakupu biletu przez internet, odnotowywane są: numer karty, adres poczty elektronicznej. Numer karty jest niezbędny do identyfikacji karty przeznaczonej do zapisu biletu, adresu poczty elektronicznej osób lub podmiotów, korzystających z udostępnionej usługi, powiadamiania o kończącym się terminie ważności biletu, wykorzystanie adresu jako loginu do swojego konta, wysyłania faktur elektronicznych oraz osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Imię i Nazwisko wymagane w przypadku wyboru płatności kartą płatniczą (wymóg sektora bankowego). 

 11. Nie zgadzam się na mechanizm Cookies na stronach internetowych Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo
 12. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie technologii cookies (z języka polskiego ciasteczka) możesz tę funkcję wyłączyć w swojej przeglądarce. Dla ułatwienia podajemy poniżej adresy stron internetowych, z których możecie Państwo dowiedzieć się jaka jest możliwość wyłączenie funkcji technologii plików cookies: